Archive for Tag: Tutukluluğa itiraz dilekçesi

TUTUKLULUĞA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C. (BİR ÜST NUMARALI) CEZA MAHKEMESİ’NE Gönderilmek Üzere T.C. (TUTUKLAMA KARARINI VEREN) CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : …………. Esas TUTUKLAMANIN KALDIRILMASINI/DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDEN SANIK : …………………… (TC No: ……………….) MÜDAFİİ : ………………………………………………. KONU : T.C. ……………………….Ceza Mahkemesi’nin ………….. esas sayılı dosyası kapsamında ……………… tarihli …………….. hakkında verilen TUTUKLAMANIN kaldırılması/değiştirilmesi...

Devamını Oku