Archive for Tag: MESKENİYET İDDİASI

İCRA HUKUKUNDA BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN HACZEDİLEMEZLİĞİ

İcra ve İflas hukukunda haciz, borçlunun kendi isteği ile ödemekten kaçındığı bir borcundan ötürü, malvarlığına alacaklı lehine cebri icra kanalları vasıtasıyla el konulmasıdır. Haciz işleminin gerçekleştirilmesi esnasında, borcun ana tutarının, varsa faizi ve masraflarının tahsili açısından, borçlunun tüm mal ve hakları hacze konu olabilir. Ancak, bu hükümden borçlunun tüm...

Devamını Oku