Archive for Author: zeynep

AVUKATLIK VE HUKUKİ DANIŞMANLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN AVUKATLIK VE HUKUKİ DANIŞMANLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ  ..……., …./…../….   İş Sahibinin (Müvekkilin) Unvanı :  (Vergi Dairesi / No : ………/…………… ) – (Mersis No : ……………………) Yetkilisi : ………………………………….. (TCKN: ………………………….) Adresi    : …………………… Avukatın Adı-Soyadı : ………………………… (T.C. Kimlik No : ……………………)...

Devamını Oku

KİRACININ VE KİRAYA VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kira sözleşmesine ilişkin hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 299. ve 378. maddeler arasında yer almaktadır. TBK 299. madde hükmü kapsamında, kira sözleşmesi “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Bu bağlamda, sürekli, tam...

Devamını Oku

OYUNCULUK EĞİTİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Oyunculuk Eğitimi, Cast Ajansları ve Prodüksiyon Şirketlerince oyuncu olmak isteyen yeni yüzlere verilen eğitim olarak tanımlanabilir. Söz konusu eğitim hem teorik hemde pratik derslere dayalı olarak yapılmaktadır. Nitekim eğitimi verecek kurum ile eğitimi alacak oyuncu adayı arasında yapılacak bu sözleşme son derece önemli olup, kendi bünyesinde ince detaylar barındırmaktadır....

Devamını Oku

TUTUKLULUĞA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C. (BİR ÜST NUMARALI) CEZA MAHKEMESİ’NE Gönderilmek Üzere T.C. (TUTUKLAMA KARARINI VEREN) CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : …………. Esas TUTUKLAMANIN KALDIRILMASINI/DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDEN SANIK : …………………… (TC No: ……………….) MÜDAFİİ : ………………………………………………. KONU : T.C. ……………………….Ceza Mahkemesi’nin ………….. esas sayılı dosyası kapsamında ……………… tarihli …………….. hakkında verilen TUTUKLAMANIN kaldırılması/değiştirilmesi...

Devamını Oku

İCRA HUKUKUNDA BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİNİN HACZEDİLEMEZLİĞİ

İcra ve İflas hukukunda haciz, borçlunun kendi isteği ile ödemekten kaçındığı bir borcundan ötürü, malvarlığına alacaklı lehine cebri icra kanalları vasıtasıyla el konulmasıdır. Haciz işleminin gerçekleştirilmesi esnasında, borcun ana tutarının, varsa faizi ve masraflarının tahsili açısından, borçlunun tüm mal ve hakları hacze konu olabilir. Ancak, bu hükümden borçlunun tüm...

Devamını Oku

İşverenin İş Akdini Bildirimli (Süreli) veya Bildirimsiz (derhal) Olarak Feshetmesi Halinde, İşçi Alacaklarının Akıbeti

4857 sayılı İş Kanun’unun 2. Maddesine göre; İşçi, iş sözleşmesine dayanarak işverenin verdiği bir işte ücret karşılığı çalışan kişi olarak tanımlanabilir. Bir diğer deyişle, iş görme borcunu iş sözleşmesi kapsamında işverene bağımlı olarak belirli bir süre veya sürekli olarak üstlenen kişidir. İşveren ise; bir iş sözleşmesine dayanarak herhangi bir...

Devamını Oku